[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Postfix .....Sätt message_size_limit i /etc/postfix/main.cf:

http://www.postfix.org/resource.html#size

/Pelle

On Tue, Dec 03, 2002 at 10:32:46AM +0100, John Wall wrote:
> Hej.
> 
> Jag har en mailserver som kör postfix som smtp. Jag är admin på en
> reklam firma som inte fattar att man ska skicka stora filer via FTP.
> Alla våra kunder mailar och tar emot stora mail osv ... Mitt problem är
> att sen jag började köra postfix som smtp så studsar stora mail
> helatiden. Om en klient skickar ett mail på c:a 15MB så kommer det fram
> till mottagaren, men det verkar som postfix inte får någon bekräftelse
> på att mottageren har fått sitt mail utan skickar om mailet igen. Så
> håller det på så tills jag kör postsuper -d <ID>. Hur kan jag komma
> undan dessa problem?. Jag måste ha så klienterna kan skicka och taemot
> stora mail.
> 
> Jag har letat överallt efter något om detta men det enda svar är att man
> inte ska skicka så stora mail. Jag vet att man inte ska göra detta men
> det går ju bra att skicka 60-70MB mail på en exchange server, det är det
> våra kunder gör utan problem.
> 
> /John
> 
> -- 
> John Wall <john.wall@norma.se>
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> Reply to: