[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: går ej att mounta floppyOn Sat, Nov 30, 2002 at 12:39:09AM +0100, Patrick Borgqvist wrote:
> Jag kompilerade om till kernel 2.4.18 och stötte sen på problem när jag 
> skulle mounta min floppy.
> 
> jag körde: mount /floppy/
> och fick felet: you must specify the filesystem type

Du har inte kompilerat in stöd för det filsystem du har på floppyn.
Alternatvt så har du valt att ha det som modul och inte laddat modulen.

Kolla File Systems i din kärnkonfiguration. Jag brukar ha vfat eller
minix på mina disketter.

 
> Jag var inne och kollade i fstab och har jämfört den med vad jag hade 
> tidigare (då det gick att mounta floppyn) men de är identiska
> 
> jag har typ: /floppy   auto  defaults,user,noauto

/etc/fstab har inget med detta att göra ... Eller jo, men inte med ditt
problem :-)

> kan det vara en enhet eller liknande som jag missar när jag kompilerade min 
> kernel? och i så fall vilken? eller vad kan det vara annars?

Se ovan.

  /MarcusReply to: