[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [OT] Öppna drivisar (Was: Re: Re: Linux och Geforce2 MX?)



Problemet med XFree's 'nv' modul är att den inte supportar hårdvaru-
acceleration. Om man inte ska lira Quake3/UT eller liknande funkar den
utmärkt. Men om man är gamer, krävs nvidias binary-only driver.

Johbe

Daniel Sundberg <dss@home.se> writes:

> On Mon, 18 Nov 2002 19:43:42 +0100 Fredrik Persson <frepe@bredband.net> wrote:
> 
> > > Jag har haft problemen med min Geforce2 MX.  Det sägs att de ska bero på
> > >att linuxdrivisarna kör kortet varmare än windowsdrivisarna och att allt
> > >spårar ur då.
> >  En snabb fråga bara; finns det bara icke-open-source drivisar till
> >nvidiakretsarna?
> > 
> 
> Det finns drivare med i XFree86. "nv" tror jag modulen heter. Tror dom ska
> vara 100% fria...
> 
> --- Daniel Sundberg
> 
> > /Fredrik
> > 
> > 
> > -- To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> >with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> > 
> > 
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 

-- 
"I love every living creature." -Leela 
"Even me?" -Fry 
"As a friend." -Leela



Reply to: