[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Många frågor blir det... :)
Emil wrote:
> 
> Thomas@starka.st wrote:
> >
> 
> [...]
> 
> > Går det på något sätt att förhindra att det går att tracerouta till
> > burken? ( Dvs sista hoppet )
> 
> Jag gissar att det handlar om att INTE svara på vissa icmp-paket.
> Troligen kommer ping att sluta fungera samtidigt.

Hmm... Är du säker? Måste tillåta ping pga ipv6.

> 
> [...]
> 
> > Hur blockar man en ip totalt? När jag lägger till en ip-adress med
> > Iptables på min gw/router. Så kan jag iallafall pinga från datorerna
> > bakom. ( nat )
> > Vill blockera vissa ip:s fullständigt. Så hur göra?
> 
> Vill du blokera vissa ip _till_ burken eller _genom burken_ (om den står
> som brandvägg)?  Om det senare tror jag du skall peta på FORWARD-kedjan
> (hanteringen ändrades en del mellan ipchains och iptables).
> 
> Jag är ingen nätexpert så värdera förslagen med viss skepsism...

Vill blockera dom/den totalt/fulständigt. ( Debian-burken jag har agerar
som router/gw/fw ja )
Hur gör man då? :)

/Thomas

> 
> Hälsningar,
> 
> // Emil
> 
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: