[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Re: Problem med exim: cannot connect to server...> "Kunden får enbart använda Tjänsten för privat bruk. I den mån Kundens
> användning skulle orsaka tekniska olägenheter för Telia eller annan kund
> förbeåller sig Telia rätten att begränsa överföringsvolymen, alternativt
> säga upp avtalet med omedelbar verkan enligt punkt 9.3. Sådana olägenhet
> kan uppkomma vid t.ex. onorma användning genom egen spelserver,
> FTP-server, eller liknande i bostaden samt omfattande nedladdning.
> 
> Kunden får inte ansluta datorresurer, såsom t ex en server, till Telias
> nät i syfte att fritt eller mot betalning erbjuda och/eller
> tillhandlahålla varor, tjänster eller information till utomstående"

Men jösses!! Jag hade ComHem kabeltv-internet tidigare, men det 
där hade jag ingen aning om. Står det sådär i ComHem-avtalet också?

Anåda... de där villkoren borde ingen gå med på.

/FredrikReply to: