[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: Problem med exim: cannot connect to server...Nej men mycket troligt.

http://www.skanova.se/index.asp?lev=13


Telia kör på denna, och alla nya leveratörer som nu levererar på "alla" 
orter går via denna.


/Jonas
-----Original Message-----
From: Fredrik Persson [mailto:frepe@bredband.net]
Sent: den 7 november 2002 15:28
To: debian-user-swedish@lists.debian.org
Subject: Re: Problem med exim: cannot connect to server...


> Finns även andra farhågor här, det är att nu kan alla operatörer leverera ADSL
> även på små orter. Tjänsten är ifrån Skanova (Vilka Telia äger) vilket kommer
> att medföra att om man t ex bor på ort X och skaffat Bonet/Telenordia/Spray
> så kommer port 25 vara stängd även för dessa kunder, då jag misstänker starkt
> att skanova inte kommer dra X antal linor bara för att andra operatörers kunder
> ska kunna köra mailserver.

Nu är jag inte riktigt med; menar du att varenda ADSL-anslutning i hela landet
har fått port 25 stängd?

/Fredrik


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: