[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problem med exim: cannot connect to server...On Thu, 7 Nov 2002, Christian Jönsson wrote:

> > Allvarligt talat; Betalar du för att få tillgång till Internet så betyder
> > inte det nödvändigtvis att Internet ska ha tillgång till dig.
> Allvarligt talat, från ett konsumentperspektiv så är saken av
> intresse. Jag ser fram emot att den behandlas.

Det handlar i slutänden om tolkningen av avtalet. Det ska bli mycket
intressant att se vad som händer i den frågan. Lycka till.

 -- Hans.
Reply to: