[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problem med exim: cannot connect to server...On Thu, Nov 07, 2002 at 09:47:37AM +0100, Hans Engren wrote:
> On Thu, 7 Nov 2002, Anders Eriksson wrote:
> 
> > Telia has blockerat port 25(=smtp) till alla sina kunder. Jag håller
> > på att spåra upp en ansvarig på ComHem och få en hans förklaring till
> > vad JAG egentligen betalar för. Den första reaktionen jag fick på
> > kundsupport var "var i kontraktet står det att vi inte får blockera
> > en port?".
> > "Internetaccess" utan några öppna portar alls vore en intressant
> > affärside...
> 
> Allvarligt talat; Betalar du för att få tillgång till Internet så betyder
> inte det nödvändigtvis att Internet ska ha tillgång till dig.
> 

Allvarligt talat, från ett konsumentperspektiv så är saken av
intresse. Jag ser fram emot att den behandlas.

Mvh,

Christian JönssonReply to: