[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Syslog skriver till fel filOn Tue, Oct 08, 2002 at 03:33:20PM +0200, Marcus Rejås wrote:
[ .. en tråd om hur syslog för mig skrivit till foo.0 istället för foo
.. ]

Nu är det löst. Dessvärre tog det mycket längre tid än jag räknat med.
Jag rotade med problemet tills jag var redo att skriva en buggrapport
på problemet. Innan jag gjorde det kollade jag bugdatabasen och såg att
detta var en könd bugg (#139621).

Känner mig nu ruskigt korkad som inte kollade det först!

 /Marcus


-- 
Marcus Rejås       cellular: +46 70 266 7985
Rejås Datakonsult     e-mail:  marcus@rejas.se
Kungsgatan 15       gpg-key: http://www.rejas.se/rejas.asc
s-761 44 Norrtälje    web:   http://www.rejas.se

Attachment: pgpgvuDQdWzBC.pgp
Description: PGP signature


Reply to: