[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: dpkg-strulOn 2002-10-23 12:51:48 +0200, Mikael Åkersund wrote:
> Pelle Nilsson wrote:
> 
> >Jag kör unstable och gör en dist-upgrade ungefär en gång per vecka.
> 
> Dist-upgrade ska man väl bara köra när man byter dist, dvs från
> Stable till Testing eller från Stable till Unstable.  När man väl
> kör Unstable är det väl update och vanling upgrade som gäller.

Jag kor unstable pa en maskin. Det hander ofta att upgrade inte klarar
av att uppgradera ett paket for att det borjat dependa pa ytterligare
paket. dist-upgrade fixar sadant.

Som jag har forstatt det sa ar upgrade en "konservativ" uppgradering
som inte far ta bort paket eller installera nya paket, medan
dist-upgrade far det. Om man haller sig till den stabila
distributionen sa ska man bara behova dist-upgrade nar man uppgraderar
till en ny release, eftersom forandringar som kraver att man tar bort
eller installerar nya paket inte tillats utom da man slapper en ny
release (ratta mig om jag har fel).

-- 
Kalle Hasselström, kha@treskal.com
      www.treskal.com/kalle

Attachment: pgpcS1HkMolnk.pgp
Description: PGP signature


Reply to: