[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: wu-ftpd hänger sig> > Jag visste inte att processer kunde överleva en SIGKILL. Är det säkert
> > att du är rot när du skickar signalen?
> 
> det beror vad dom håller på med. Jag upplever ofta att program som
> pratar med strulig hårdvara kan hänga sig så att -9 inte får död på dom,
> antagligen för att dom befinner sig i ett systemanrop som inte kan
> avbrytas. Har för mig instabila NFS monteringar kan orsaka såna symptom
> också, men kan inte påminna mig något specifikt fall när det inträffat.

Jag hade dylika problem med smbfs. Filsystemet hängde på något sätt, och
alla processer som gick in i katalogen det var mountat på hängde sig på
just det beskrivna sättet. En varmstart var det enda som hjälpte.
  
   /ClackeReply to: