[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Installera debian på en andra diskIdén i detta fallet var inte att skapa en liknande installation på den
andra datorn utan att bara få i gång det som är nödvändigt för att kunna
köra just en ftp-install, och att också slippa använda varken disketter
eller cd-skivor. Kanske i detta fallet blir ännu mer omständigt men ville
ändå prova.

/Christopher

> On Sun, 20 Oct 2002 [15:58],
>   Christopher Andersson (qriss@home.se) wrote:
>
>> Tackar, men är inte riktigt det jag är ute efter, på burken med debian
>> installerat finns en massa bös som jag inte vill ha med. Det jag är
>> ute efter är ett sätt att få över ett minimalt system, där jag sedan
>> kan installera det jag vill över nätet. Ungefär som netinst cd'n fast
>> utan skivan.
>
> Jag förstår inte varför du måste "få över" ett minimalt system? Antingen
> måste du utgå från ett tidigare system, och tydligen så var inte det så
> minimerat.
>
> Att sedan bygga på installen går alldeles utmärkt. Vad är det som
> stoppar dig från köra en ftpinstall, välja minimalaste systemet och
> sedan utgå från det?
>
>
> /d
>
> --
> ... david röhr       |   o_
> .. unix systems consultant | o/ /\  Solaris, AIX, HP-UX
> . qbranch system management | /|_, \\  and GNU/Linux Certified.
>     www.qbranch.se    /
>                `

Reply to: