[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Installera debian på en andra diskTackar, men är inte riktigt det jag är ute efter, på burken med debian 
installerat finns en massa bös som jag inte vill ha med. Det jag är ute efter
är ett sätt att få över ett minimalt system, där jag sedan kan installera
det jag vill över nätet. Ungefär som netinst cd'n fast utan skivan.


On Sun, 20 Oct 2002 12:18:19 +0200
"David Röhr" <david@rohr.nu> wrote:

> On Sun, 20 Oct 2002 [11:49],
>   Christopher Andersson (qriss@home.se) wrote:
> 
> > Finns det något smidigt sätt att installera debian på en andra disk, 
> > dvs. har redan debian installerat på en burk och vill installera den på 
> > en annan som saknar cd-rom. Så har flyttat över disken och tänkte att
> > det måste finnas något sätt att föra över en grundinstallation., så att 
> > jag sedan kan flytta tillbaka disken och installera resten över nätet.
> 
> Sätt i din "nya" disk i den redan installerade datorn.
> Låt oss säga att du mountar den "tomma" disken på /mnt
> 
> Ställ dig i /
> 
> find ./ -print | cpio -pmd /mnt
> 
> Nu är det enda du behöver en lilo, boota med diskett och installera
> lilo. Klart.
> 
> Ghost borde väl också vara ett bra sätt?
> 
> 
> /d
> 
> -- 
> ... david röhr       |   o_
> .. unix systems consultant | o/ /\  Solaris, AIX, HP-UX
> . qbranch system management | /|_, \\  and GNU/Linux Certified.
>     www.qbranch.se    /          
>                `
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 


-- 
Christopher Andersson
qriss@home.se, christopher.andersson@swipnet.se
ICQ: 943124 YIM: qriss@bsn.mine.nu
Cell: +46(0)704-865770Reply to: