[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Installera debian på en andra diskOn Sun, 20 Oct 2002 [11:49],
  Christopher Andersson (qriss@home.se) wrote:

> Finns det något smidigt sätt att installera debian på en andra disk, 
> dvs. har redan debian installerat på en burk och vill installera den på 
> en annan som saknar cd-rom. Så har flyttat över disken och tänkte att
> det måste finnas något sätt att föra över en grundinstallation., så att 
> jag sedan kan flytta tillbaka disken och installera resten över nätet.

Sätt i din "nya" disk i den redan installerade datorn.
Låt oss säga att du mountar den "tomma" disken på /mnt

Ställ dig i /

find ./ -print | cpio -pmd /mnt

Nu är det enda du behöver en lilo, boota med diskett och installera
lilo. Klart.

Ghost borde väl också vara ett bra sätt?


/d

-- 
... david röhr       |   o_
.. unix systems consultant | o/ /\  Solaris, AIX, HP-UX
. qbranch system management | /|_, \\  and GNU/Linux Certified.
    www.qbranch.se    /          
               `Reply to: