[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

the revolution is overigor var mässan. det var inte så mycket folk, kanske 50 till 70.
vi på debian stånd hadde mycket mer besök än några andra (Monta
Vista, SCO...) och vi fick bra feedback från folk. och vi fick
en inbjudan till http://www.nordu.org/NordU2003/. vill någon?Reply to: