[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: the revolution is overAndreas Schuldei:

> och vi fick en inbjudan till http://www.nordu.org/NordU2003/. vill
> någon?

Låter intressant. Och så får man en bra ursäkt att besöka Västerås
också...

-- 
\\//
Peter - I do not read or respond to mail with HTML attachments.
  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.htmlReply to: