[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Debian poster* Karl Hammar (karl@kalle.csb.ki.se) [021014 18:09]:
> > debian_poster_sv.tex
> > 	- \boxurl mindre text. Det blev för långa rader annars. 
> 
> Skulle man inte passa på att ha "#debian" (näst sista stycket) i
> samma typsnitt.

Bra idee ... men tyvärr för sent.Reply to: