[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Open Source RevolutionHej!

Är det någon eller några här som skall gå på The Open Source Revolution
nästa vecka?

Kanske kan gå ut och ta en öl efteråt i så fall?

  /Marcus

Attachment: pgpLVYtl7HOxO.pgp
Description: PGP signature


Reply to: