[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Dålig fart p å ftp.sunet.seEmil wrote:
> 
> Fredrik Jonson wrote:
> >
> > On Mon, 7 Oct 2002, Emil wrote:
> >
> > > Hmm.  Hur laddar du ner (ftp eller http)?  Det finns ingen medveten
> > > hastighetsbegränsning på iso-filer, däremot hanteras de i http-fallet av
> > > en egen demon för att inte ordinarie webserver skall blockeras av dem.


I ett försök att avhjälpa den värsta köbildningen för redhat-isosar
redirectas dessa temporärt till ett annat system.  Snabbtest ger att det
blir betydligt snabbare, men eftersom det var ett snabbhack ser jag
gärna att ni rapporterar alla saker som slutade fungera ca 20:08-20:11
så fort som möjligt till  archive@ftp.sunet.se  så vi kan fixa
eventuellt ny-kvaddade problem omgående.

Hälsningar,
	EmilReply to: