[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Open Source RevolutionHej!

Svarar på mig själv... 

http://www.opensource-forum.com/rev2002

För de som undrar.

  /Marcus

On Tue, Oct 08, 2002 at 02:27:03PM +0200, Marcus Rejås wrote:
> Hej!
> 
> Är det någon eller några här som skall gå på The Open Source Revolution
> nästa vecka?
> 
> Kanske kan gå ut och ta en öl efteråt i så fall?
> 

Attachment: pgpg4FkvPd1zU.pgp
Description: PGP signature


Reply to: