[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

adduser ger PAM errorHejsan

Jag har två maskiner på mitt hemma nätverk som numera båda kör sid.
Problemet är att jag inte kan längre kan lägga till användare på den
ena. Felmedelanden jag får se ut så här:

adduser whatever
Adding user tester...
Adding new group tester (1001).
password: 
groupadd: PAM authentic failed
adduser: '/usr/sbin/groupadd -g 1001 whatever' returned error code 1.
Aborting
Cleaning up removing group 'whatever'.
passwd:
groupdel: PAM authentic failed

#

Detta hände i samband med att jag installerade NIS. men detta är
borttaget nu och det är troligt att det inte alls beror på det. Däremot
ändrade uppgraderingen i lite filer som har med pam att göra, men mest
/etc/pam.d/passwd vad jag kunde se. 


Någon som varit med om detta tidigare och kan ge mig något tips?

En annan fråga: Hur får jag upp det programmet där jag under
installationen valde om jag skulle ha md5 lösenord och shadow?

MVH
	- Johan KristellReply to: