[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Ändra ett enda tecken.måndagen den 30 september 2002 16.55 skrev Lars Wirzenius:

> fakeuser debian/rules binary # bygg paketet

Här skulle jag göra
	dpkg-buildpackage -b -nc -rfakeroot -D
Bara för att då checkas "dependencies" först, så att kompileringen kan lyckas.

I själva verket brukar jag använda snabbversionen:
	apt-get source -b paketetsnamn
för då görs allt automatiskt och bara avbryta när saker har laddats ner och 
checkats för att göra mina ändringar och sedan fortsätta.

-- Karolina

Reply to: