[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: sshdDu kan läsa mer om nfs och ssh här, jag tror jag skulle fega ur och
sätta upp ett vpn eller någon annan lösning.

http://www.tldp.org/HOWTO/NFS-HOWTO/security.html#NFS-SSH
http://www.samag.com/documents/s=4072/sam0203d/sam0203d.htm
http://www.math.ualberta.ca/imaging/snfs/

Lycka till =)

-- lars

On Fri, 27 Sep 2002, lasse wrote:
> Ni som kan ssh, om jag vill köra nfs i en ssh tunnel... (har inte rtfm, så peka mig mot...)
> Kan ni peka på en sida med exempel?Reply to: