[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Angående logotypHär finns en bättre bild:

http://www.w5online.co.uk/files/links2.htm

och här har du en jämförelse som visar att det inte är samma virvel:

http://spikboll.net/pics/debian-drr.png

/MattiasOn Sun, 22 Sep 2002 20:07:03 +0200 Jonas Jacobsson <jonas@cytech.nu> wrote:

> Hej.
> 
> Angående tidigare diskussion om något företag som
> använde en direkt kopia av Debians logotype.
> 
> Sitter här med en tom PET-flaska av märket "Deep
> RiverRock pure sparkling water". Deras symbol är
> extremt lik (men inte exakt) logotypen för debian.
> Största skillnaden är att den är något roterad.
> RicerRock har satt TM på sin logga också.
> 
> Vad gäller egentligen för logotypes? Är debians
> logga TM?
> 
> http://www.neworld.ie/site/brand-riverrock.html
> 
> -- 
> /jonas           Email: jonas@cytech.nu
> 
> "Resistance is futile. You will be assimilated."
>                 - Borg, Star Trek
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 


-- 

 mattias östergren | /"\
  compsci student  | \ / ASCII Ribbon Campaign
  gävle, sweden  | X   No HTML in e-mail
 http://spikboll.net | / \
 Reply to: