[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Maillista - var RoutingproblemFrom: anders.wallenquist@kreawit.se

Tak til Mikael- han löste sdet sista av mina routingproblem - han hittade rester av en lokal branvägg på min test RH-burk. Mystitk till man vet var det är.

Nästa---- Tack till ävriga oxå naturligtvis

Nästa fråga: vilken maillistaprogramvara skall man köra. Önskemålet är att använda flera listor, flera domänen/virual domains, webbgränssnitt för administration och enjel för icke maillistevana personer att använda.

Hittar debpaket för mailman, majordomo, smartlist, symbio----syn---symap----sympa mfl

/Anders WReply to: