[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: AutoinstallOn Thu, Aug 29, 2002 at 02:53:53PM +0200, Johnny Chadda wrote:
> Hej listan,
> 
> Jag försöker övertyga admin på kth om att Debian är det rätta valet
> framför Redhat. :) Jag söker något som automatiserar
> installationsprocessen vilket gör det mindre smärtsamt att installera
> i en hel datasal osv.

Jag känner några som jobbade med at utreda detta någonstanns på kth, då
fungerade det inte med Debian (killen är annars stor Debian fan). Det
auomatiserade underhållet för många maskiner var inte helt utbyggt och
fungerade inte så bra i Potato (latest/greatest då). Det har som sagt
mycket krav på hur fjärradmin, instalation skall fungera. Tror att det
var för mycket frågor man inte kon ifrån vid installation och
uppgradering då. Samt at det fanns problem att göra en boot-disk som
installerade en egen Debian från nätet.

/ Balp
-- 
   o_  Anders Arnholm,        HiQ - Consultant
 o/ /\  anders@arnholm.nu       Phone : +46-703-160969
/|_, \\  http://anders.arnholm.nu/   http://www.hiq.se
/
`

Attachment: pgp0O9L5Cw00H.pgp
Description: PGP signature


Reply to: