[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

AutoinstallHej listan,

Jag försöker övertyga admin på kth om att Debian är det rätta valet framför Redhat. :)
Jag söker något som automatiserar installationsprocessen vilket gör det mindre smärtsamt att installera i en hel datasal osv.

Finns det dokument som behandlar detta är det även av intresse.

MVH
Johnny

-- 
Johnny Chadda
zeth@linux.nu
http://zeth.mypc.nu/~zeth

Attachment: pgpNkCZKtK4ye.pgp
Description: PGP signature


Reply to: