[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: GPL-frågaJag glömde en sak, "balalajka" är alltså ett helt igenom proprietärt 
programpaket, med banjo som den enda GPL-licensierade komponenten.

Ursäkta.

/Fredrik Persson

> 
> From: Fredrik Persson <frepe@bredband.net>
> Date: 2002/08/29 Thu AM 11:36:35 CEST
> To: debian-user-swedish@lists.debian.org
> Subject: GPL-fråga
> 
> Jag har en fråga om GPL, jag hoppas att det finns någon som kan svara även om detta inte är en GPL-mailinglista i strikt mening.
> 
> Pelle laddar ner det GPL-licensierade programmet bongo från FSF. (Antag att det är FSF som har copyrighten alltså.)
> 
> Pelle modifierar källkoden till bongo och kompilerar om. Det nya programmet kallar han banjo.
> 
> Pelle säljer (vilket man ju får göra) programmet banjo som en del i ett större mjukvarupaket, balalajka, till Olle. (I balalajka är banjo ett helt fristående program, det är alltså inte länkat till den proprietära koden på något sätt.)
> 
> Olle sitter nu med balalajka, som innehåller banjo. Olle har inte fått källkod till någonting alls.
> 
> Frågan är nu; får Olle skicka en kopia av banjo till Sune, utan att bryta mot något avtal eller göra någonting "orätt"? Och, (vilket kanske är ännu viktigare), kan Sune i så fall kräva källkoden till banjo från Olle? Kan Sune kräva källkoden till banjo från Pelle direkt? (Vilket ju verkar mycket smidigare.)
> 
> Tacksam för svar, men även för funderingar och ideér.
> 
> /Fredrik Persson
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 
> Reply to: