[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Routingrproblemtor 2002-08-29 klockan 09.47 skrev Martin Burman (fka Berg):
> Anders Wallenquist wrote:
> > 

> Får jag spekulera vidare så lyssnar vissa av dina maskiner på routed och 
> andra inte och några lär sig fel routes eller kanske inga alls, kolla 
> med "netstat -rn".
> 
> netstat -rn
> Kernel IP routing table
> Destination   Gateway     Genmask
> 192.168.128.64 0.0.0.0     255.255.255.192
> 0.0.0.0     192.168.128.65 0.0.0.0
> ^^^^^^^		^^^^^^^^^^^^^^
> default route

Och då tycker jag snarare att det är så att han har ställt in sin dhcp
konf fel, så att den inte säger vilken default gw som ska användas.

Till Anders, hur ser din dhcp konf ut?


-- 
Email: mikan@mikan.net		mobile: +46 70 740 1585
PGP: 1024D/20E93E8E 76F9 E895 1073 12B8 A281 8144 5A1E 4BDD 20E9 3E8EReply to: