[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Ändra kommentar i GnuPG-nyckel?Hej!

Går det att ändra kommentaren på en identitet i en GnuPG-nyckel (texten
inom parenteser) utan att göra identiteten ogiltig?

-- 
\\//
Peter - http://www.softwolves.pp.se/

  I do not read or respond to mail with HTML attachments.
  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.htmlReply to: