[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Men herregud vilken idiot jag är (WAS: Re: Re: Apache-ssl)> On Thu, Aug 22, 2002 at 10:20:29AM +0200, Patrik Nordlund wrote:
> > Nåja, jag har installerat bland annat : Apache, PHP4, mySQL, PHP4-mysql samt
> > Apache-ssl.
> > Allt fungerar klockrent...NÄSTAN

Alltså, jag är ledsen. Jag läste inte ALLS innan jag svarade. Bortse från det jag sa, det var ju bara rappakalja.

/Fredrik Persson

Attachment: replyAll
Description: PGP signature


Reply to: