[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Smärre problem med åäö i licq-{gtk,qt}/ickleEller, ja.. Smärre är väl lite av en underdrift då dessa (åäö) inte
fungerar alls i licq (gtk- eller qtplugin spelar ingen roll) och ickle. 
Någon som haft liknande problem? Finns eventuell lösning?

$ cat /etc/locale.gen
sv_SE ISO-8859-1

$ echo $LANG
sv_SE

$ echo $LC_CTYPE
sv_SE

(Har ingen aning om den senare är nödvändig... :)

Spelar ingen roll vilken "Default Encoding" jag väljer i licq heller,
alla ger samma resultat. Lite underligt, tycker jag, att problemet är i
just ickle samt licq -- finns det någon gemensam nämnare för dessa 
båda program? 

Mvh,
Malte Obbel Forsberg

-- 
vs lbh pna ernq guvf, lbh'er n trrx. Reply to: