[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [OT, Flamebait] (var: prob med X)Vad har det med Debian användarna att göra?
Vättigare ifall de bildar en egen uppfattning kanske?

hasta la vista!

On Wed, 2002-08-21 at 00:17, Martin Samuelsson wrote:
> On a related note,
> 
> Enligt Vänsterpartiet så kan man i Amerikas förenta stater patentera
> logaritmer! Inte illa va?
> 
> Allt enligt den nästan listrelaterade länken:
> 
> 	http://patent.swedebear.org/
> 
> Visserligen kanske man inte ska kräva att politiker är professorer i
> matematik eller ens kan skilja en logaritm från en algoritm, men ändå.
> 
> Gå nu inte & rösta rött om en månad bara för att länken ovan beskriver
> flumpartierna som mer positivt inställda till fri programvara. Svenska
> patentregler förhandlas internationellt tillsammans med stora delar av
> europa. Alla av partiernas åsikter kan förändra sig snabbt om det är
> lämpligt. Frågan står inte med i partiprogrammen.
> --
> /Martin
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 
Reply to: