[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: APM och Kernel.Du har byggt den nya kerneln väll?
och konfat om lilo (kört lilo)

On Tue, 2002-08-20 at 23:22, Tommy Dugandzic wrote:
> On 20 Aug 2002, David wrote:
> 
> > Har du apmd installerad?
> 
> Nej, men jag testade att köra igång den. Den säger samma sak: "No APM 
> support in kernel". Dessutom har jag för mig att jag läste nånstans att 
> man numera skulle köra utan den demonen. Så jag tror den bara ska användas 
> ifall man kör äldre kernelversioner. Men jag kan ha missuppfattat det 
> också.
> 
> > > Ok. Om jag skulle ha vanan inne att göra .deb-paket skulle jag nog också 
> > > göra som du. Men men.. Mitt "make menuconfig" säger mig att min nuvarande 
> > > konfiguration visst har "Advanced Power Management BIOS support" ikryssat, 
> > > men att även underkategorivalet "Disable APM by default" är ikryssat. Det 
> > > låter ju som om det borde gå att "enabla" det redan inkompilerade stödet 
> > > utan att kompilera om hela kerneln?
> 
> -- 
> Regards,
>  
> Tommy - http://www.geocities.com/todu5811/autosignature?210
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 
Reply to: