[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: APM och Kernel.



Har du apmd installerad?

On Tue, 2002-08-20 at 23:14, Tommy Dugandzic wrote:
> On Tue, 20 Aug 2002, Martin Samuelsson wrote:
> 
> > > Du menar ifall jag vill ge min kernel-konfiguration till någon annan 
> > > eller? För varför skulle jag personligen ha nytta av att göra ett .deb av 
> > > min konfiguration? Eftersom .config finns i sås-katalogen kan jag väl lika 
> > > gärna bara packa den med tar -zcvf för eventuella framtida bruk?
> > 
> > Det blir alltså ett deb-paket av hela kerneln, inklusive konfiguration &
> > moduler. Logiskt ihopklumpat i en fil.
> > 
> > Källkodsträd brukar, för mig, ha en förmåga att försvinna. Debianpaketen
> > blir naturligare att versionsnummrera.
> > 
> > Så tänker jag. Kanske fel för dig, men det funkar bra för mig.
> 
> Ok. Om jag skulle ha vanan inne att göra .deb-paket skulle jag nog också 
> göra som du. Men men.. Mitt "make menuconfig" säger mig att min nuvarande 
> konfiguration visst har "Advanced Power Management BIOS support" ikryssat, 
> men att även underkategorivalet "Disable APM by default" är ikryssat. Det 
> låter ju som om det borde gå att "enabla" det redan inkompilerade stödet 
> utan att kompilera om hela kerneln?
> 
> -- 
> Regards,
>  
> Tommy - http://www.geocities.com/todu5811/autosignature?208
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 




Reply to: