[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Re: Vafan?



On Tue, Aug 20, 2002 at 11:27:20AM +0200, Fredrik Persson wrote:
> > Anledning att du byter SONAME är att biblioteken inte är binär
> > kompatibla på ett eller annat vis. Alltså fungerar med stor sanolikhet
> > inte ett program som är länkat mot libvorbisfile0 med libvorbisfile3.
> > Detta är givetvis beroende på vilken del av ABI som används av
> > programmet i fråga.
> 
> Där dök den upp igen! Denna märkliga akronym, ABI, som dök upp i Min Verklighet för ett litet tag sedan när jag såg att den senaste versionen av gcc hade... öh... ändrat något som hade med ABI att göra. Det var för svårt för mig att förså vad det var... ARGH! Vad jag känner mig dum ibland.

ABI = Application Binary Interface.
Två bibliotek som är kompatibla på ABI nivå går att byta ut mot varandra
utan att kompilera om program som länkar mot dem. Detta gäller ofta för
mindre uppgraderingar för bibliotek. T.ex är Qt 3.0.1 ABI kompatibelt
med Qt 3.0.2.

GCC har ändrat C++ ABIn mellan varje release på senaste, och skall så
göra även för 3.2.

Förresten, jag prenumererar på listan och vill _inte_ ha en kopia på
breven hit.
Ett tips, konfigurera din MUA att respektera Mail-Followup-To, om det är
möjligt vill säga.

-- 
Peter Mathiasson, peter at mathiasson dot nu, http://www.mathiasson.nu
GPG Fingerprint: A9A7 F8F6 9821 F415 B066 77F1 7FF5 C2E6 7BF2 F228

Attachment: pgps4kussn5Xe.pgp
Description: PGP signature


Reply to: