[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Re: Vafan?> > Av rent intresse, vad är SONAME?
> 
> Namnet på biblioteket som loadern använder när den skall resolva
> symbolnamn.
> 
> $ ldd /bin/ld
> 	librt.so.1 => /lib/librt.so.1 (0x4001a000)
> 	libc.so.6 => /lib/libc.so.6 (0x4002b000)
> 	libpthread.so.0 => /lib/libpthread.so.0 (0x40146000)
> 	/lib/ld-linux.so.2 => /lib/ld-linux.so.2 (0x40000000)
> libc.so.6, librt.so.1 etc. är SONAME.

Jag tackar och bockar!

> Anledning att du byter SONAME är att biblioteken inte är binär
> kompatibla på ett eller annat vis. Alltså fungerar med stor sanolikhet
> inte ett program som är länkat mot libvorbisfile0 med libvorbisfile3.
> Detta är givetvis beroende på vilken del av ABI som används av
> programmet i fråga.

Där dök den upp igen! Denna märkliga akronym, ABI, som dök upp i Min Verklighet för ett litet tag sedan när jag såg att den senaste versionen av gcc hade... öh... ändrat något som hade med ABI att göra. Det var för svårt för mig att förså vad det var... ARGH! Vad jag känner mig dum ibland.

> Hoppas det blev något klarare.

Absolut, tack än en gång.

/Fredrik Persson

Attachment: replyAll
Description: PGP signature


Reply to: