[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Re: Vafan?> On Tue, Aug 20, 2002 at 12:52:33AM +0200, Thomas wrote:
> > Gällande det första problemet så löste Esaia det på #debian.se genom att
> > köra:
> > ln -s /usr/lib/libvorbisfile.so.3 /usr/lib/libvorbisfile.so.0
> 
> Jag skulle tippa på att det finns en anledning till att de bytta SONAME.
> Installera paketet libvorbisfile3.

Av rent intresse, vad är SONAME?

/Fredrik Persson

Attachment: replyAll
Description: PGP signature


Reply to: