[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Aningens OT] Det mörka hotetOn Sat, Aug 17, 2002 at 03:33:27PM +0200, Daniel Mose wrote:
> Jag vet ju inte om det finns nåt förstås, men jag känner 
> viss oro för en sak.

Jag tror inte att du behöver vara så orolig ... Jag fyller på med
spekulationer, inga direkta fakta!

> Linux är som alla vet starkt beroende av ett bra root-filsystem 
> att bo på (typ ext2, reiser,XFS).  Anta att nån uppfinner 
> ett nytt och mycket flottare Unix-filsystem, 
> (alltså superelegant!) Denna "person" patenterar sitt nya
> filsystem, och lägger ut det till salu till högstbjudande.

Denna person kommer att ignoreras av anhängarna av fri mjukvara. Är det
inte fritt kommer man att uppfinna sätt att klara sig utan det
superbraiga filsystemet.

> M$ är sedan tidigare i huvudbry angående Linux som
> sakta tar över fler marknadsandelar, och till och
> med tar sig in på Windoze-arenan. De har försökt att
> stämma Lindows-distributören, men förlorat både det 
> fallet, och en massa goodwill. 

Jag är lite återhållsam till Microsofts påhopp mot Linux. Tänk på att
eventuell oro för Linux som Microsoft eventuellt har talar för dem i
processen om deras monopol-liknande ställning. Kanske är jag som
inbillar mig?

> Låt oss tänka att M$ kapitulerar till förmån för Unix,
> som de en gång gjorde i samband med Grafiska Gränssnitt.
> (och Macintosh)
>
> De köper det nya fina filsystemet av uppfinnaren, och
> börjar själva att distribuera egna "o-fria" Unix-varianter 
> (Linux,BSD, m m), som bor på det dyra superfilsystemet som 
> alltså sopar mattan med alla de andra filsystemen.

Det kommer att finnas fria varianter som kommar att utvecklas parallellt
med den nya supervarianten. Dessa kommer redan från början att ha en
massa anhängare. Microsoft kommer att börja i underläge även fast de har
en bättre produkt (därmed inte sagt att de inte skulle kunna klara det).

[ klippt bort lite om nsa som inte är relevant för mitt brev ]

> Linux utvecklas idag som de flesta kanske känner till, 
> av många duktiga människor, som fritidssysselsättning.
> 
> När så M$ ger ut sina hyper-unixvarianter, så försvinner 
> antagligen moroten för många av dessa programmerare att 
> fortsätta sitt arbete, och all vidareutveckling tas 
> antagligen över av M$.

Tvärtom tror jag. De får en _större_ morot!

> Har jag nån poäng med denna utläggning, eller är jag ute 
> och cyklar som vanligt ?

Vet inte, men kul var det :-)Reply to: