[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Listtekniska frågor (var: Re: Telia ADSL och Gnome 2.0)Karl Åström:

> PS. Är det någon som vet varför listan saknar vettig Reply-To: ?

Reply-To förekommer bara i brev där ursprungsbrevet har Reply-To.

Att systematiskt skriva om Reply-To på sändlistor är inte någon bra
idé, se t.ex <URL:http://www.unicom.com/pw/reply-to-harmful.html>

-- 
\\//
Peter - I do not read or respond to mail with HTML attachments.
  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Reply to: