[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Tjäna pengar på OSS (Var: Ny på listan)On Wed, Aug 14, 2002 at 11:03:01AM +0200, Fredrik Jagenheim wrote:
> Jag håller med dig, dock så kunde jag inte se någonstans där man på
> krux:s hemsida kunde ladda hem distributionen, vilket gör att den
> skiljer sig markant från Mandrake. Jag skulle även tro att det är ett
> brott mot GPL.

Kanske mot Mandrake men inte mot RedHat :) Vissa versioner av Röd Mössan
kan man inte ladda ner, det finns ingen som strider mot GPL i det. Det
är vad som finns och hur distributionen fungerar som avgör. Jag kan göra
debian skivor och kräva 1000:- styck för dem. Med motivation att jag har
en mycket bar säker bränning, jag man till sälja detta hur jag vill, (så
länge jag inte byter ut några licenser och har med källkoden) Det är
just det som det som hela OSS (och speciellt GPL) rörelsen på mångt och
mycket går ut på.

Någon annan kan efter att ha köpt krux säketr lägga ut det på på nätet
(om det inte ingår någon annan programvara i systemet som inte är fri.)
Men man måste inte göra det det är hur frivilligt som helst. Det är det
klassiska "fri" kontra "gratis". (Sedan om man andser att gpl är "fri"
eller ej är personligt smak...)

/ Balp
-- 
   o_  Anders Arnholm,        HiQ - Consultant
 o/ /\  anders@arnholm.nu       Phone : +46-703-160969
/|_, \\  http://anders.arnholm.nu/   http://www.hiq.se
/
`

Attachment: pgpeKBp7qrZJf.pgp
Description: PGP signature


Reply to: