[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Tjäna pengar på OSS (Var: Ny på listan)On 14-08-02 02:47 , David Röhr wrote:

> Tycker det är tråkigt när man tar något som finns "gratis" och sedan ska
> försöka göra det till en produkt som man själv kan tjäna pengar på.
> Visst låter idéen med Krux. Jag förstår säljkonceptet och alla som
> följer, men jag kommer nog aldrig riktigt tycka om sättet.

Jag håller absolut inte med. Det här är den klassiska diskussionen om
gratis contra fri. Såvida man inte ger avkall på "friheten" ser jag inga
problem i att försöka förtjäna sitt levebröd på OSS-produkter - kanske
till och med bli rik, hemska tanke. Problemet uppstår när man försöker
komma undan OSS-licenserna genom diverse obskyra finter och _då_ håller
jag med dig. Vad är den principiella skillnaden på Crux och på t ex
Mandrake? Båda har vid något tillfälle "tagit något som är gratis" och
sedan gjort en produkt som man kan tjäna pengar på.

> Meningen är väl att kunna visa något som man sedan kan ge support för,
> så kunden kan känna sig trygg med vad de köper. För att ersätta en
> Microsoft nätverskserver kan man göra med så vitt jag vet vilken
> linuxdistribution man nu vill. 

Förstår inte riktigt vad du menar. Om en kund _köper_ en "traditionell"
distribution eller en anpassad är väl ingen skillnad rent principiellt?

Ursäkta David om jag hoppar på dig men jag har många gånger irriterat mig
på linuxfolkets (som jag själv anser mig tillhöra) ibland inkonsekventa 
resonemang. Du fick nu bli måltavla.

M v h,
Mikael

-- 
Mikael Bergman <mb@abc.se>Reply to: