[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Kan det här vara en bug?Jag har två debianburkar som jag kört ssh på, men bytt till ssh2 nu. Jag kan 
ssh-a från maskinerna till sig själva (ssh myuser@localhost) och jag kan 
ssh-a från maskin1 till maskin2.

Men INTE från maskin2 till maskin1! Skillnaden (det finns många, men jag tror 
att den här betyder något) är att det finns X på maskin2 men inte på maskin1. 
Varför tror jag det? När jag kör

"ssh -v myuser@maskin1" på maskin2, så hänger ssh-klienten efter att jag 
angett mitt lösenord, med raden:

"debug: Requesting X11 forwarding with authentication spoofing."

På maskin2 är DISPLAY=:0.0, och om jag kör "unset DISPLAY" och sen försöker
göra "ssh -v myuser@maskin1" igen, så går det bra!

Den intressanta raden ur debugutskriften denna gång är nog:

debug: DISPLAY not set; X11 forwarding disabled.

... och sen är jag inne, snyggt och fint som alltid förr!

Mao: med debiansdefaultpaket kan man inte ssh-a från en maskin MED X till en 
UTAN, för då hänger sig klienten! (Ja, jag vet att sshd2 svarar på port 2222 
per default, men det har jag ändrat på.)

Kan någon verifiera? Har jag klantat mig? Ska jag rapportera det här till 
någon?

/Fredrik PerssonReply to: