[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Re: Re: Kerberosmån 2002-08-05 klockan 08.40 skrev Daniel SwXrd:
> Om man nu kan använda Heimdal med ldap, hur gör man då för att synca ldap
> med NDS?

Ingen anning, det är inte tänkt att användas på det sättet. Kör flera
pam alternativ på klienterna i stället. Du ville inte synca nyclarna i
ldap mot en NDS, för då skickar du dom över nätet. Fråga på heimdal user
listan annars. 

Mvh Mikael
-- 
Mikael Andersson
mikan@debian.org
PGP: 1024D/20E93E8E 76F9 E895 1073 12B8 A281  8144 5A1E 4BDD 20E9 3E8EReply to: