[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: nätverksproblem vid reboot debian -> windows vice versaOn Sun, Aug 04, 2002 at 06:41:22PM +0200, Cenk wrote:
> Jag har ett underligt problem med min internetanslutning. en fungerar utan
> problem egentligen, men när jag försöker boota om till indows ME så dröjer
> det en kvart ungerfär innan man kan komma online.

Jag hade det här problemet. Jag tror att det som händer är att man har
ett DHCP-lån av en IP-adress, och man kan inte få en ny förrän man
lämnat tillbaka den eller den gått ut. Om man inte förnyar lånet så går
det ut på en kvart, och det är därför det tar en kvart. Lösningen är
att lämna tillbaka IP-adressen innan man bootar om. I Windows kan man
göra det genom att köra winipcfg och välja "Release". I Linux vet jag
inte hur (jag har inte längre problemet), men kolla manualsidorna till
den DHCP-klient du använder.

-- 
                        Niklas

Attachment: pgpxyMCWA_Jm9.pgp
Description: PGP signature


Reply to: