[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [OT] Netikettfråga.Tommy Dugandzic <tommy@mensa.se> writes:

[...]
> Finns det någon oskriven regel för just detta beteende? Jag har inte 
> hittat just den detaljen på diverse netikett-sidor.

Konventionen är att man inte skickar något tack alls - varken till
listan eller till personen - du förutsätts vara tacksam. Du tackar
genom att hjälpa andra - det behöver inte vara i samma grupp eller i
samma ämne. På så sätt avlastas den förste personen.

Detta var i alla fall konventionen Förr, men from 94 (amerika)/95
(sverige) så har detta luckrats upp eftersom det tillkommit en massa
nya som tycker "att det är väl självklart att man skickar ett tack
till hela världen för att visa att man är artig och tacksam" så numera
är det - väl - okej att skicka ett tack till listan.

Personligen föredrar jag den gamla metoden.

-- 
(     www.dtek.chalmers.se/~d4jonas/     !   Wei Wu Wei   )
(    Meaning of U2 Lyrics, Roleplaying    ! To Do Without Do )Reply to: