[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Bökigt och dyrt att stödja DebianTommy Dugandzic <tommy@mensa.se> writes:

> On Wed, 31 Jul 2002, Daniel Mose wrote:
>
>> Jag är i färd med att undersöka hur man bär sig
>> åt för att stödja Debian ekonomiskt, utan att det
>> kostar skjortan.
>
> Jag har också funderat på hur man skulle kunna skapa ett system för 
> mikrodonationer.

Ett ovanligt krångligt system som kräver att ett stort antal
intressenter är med - bara att bankerna skall fås att införa ett nytt
system borde få vem som helst att inse att det där aldrig kommer att
införas.

Nej, KISS.

Ett postgirokonto - helst ett som är direkt knutet till SPI e.dl. -
eller ett vanligt bankkonto är helt klart enklast. Sedan samlar man
pengar och för över när det kommit upp till en viss summa, säg 2000 kr.

-- 
(     www.dtek.chalmers.se/~d4jonas/     !   Wei Wu Wei   )
(    Meaning of U2 Lyrics, Roleplaying    ! To Do Without Do )Reply to: