[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Installera till annan partitionAnnars är det inte värre än att köra cp -ax.. göra lite mods i lilo.conf
och fstab och åka. gjort detta även med win95/98, men det är en annan
historia! Läs mini-howton "harddisk-upgrade"

At 08.30 +0100 02-06-27, Peter Karlsson wrote:
Fredrik 'Goethe' Persson:

 Jag sitter här och funderar över om man kan, från ett fungerande
 Debian-system, sätta ihop en installation till en tom disk och sedan
 flytta över denna disk till en annan maskin?

Det finns ett verktyg som heter debootstrap som borde kunna göra det.
Det kan annars användas för att göra en chroot-installation (t.ex för
att köra stable parallellt med unstable), och om du då lägger chroot:en
på en egen disk borde du uppnå önskat resultat. Annars kan du göra
någon slags manuell chroot-installation.

Se bara upp med eventuella systemberoende konfigurationer, t.ex
detektering av maskinvara... Jag skulle nog rekommendera en
nätverksinstallation om du har möjlighet.

--
\\//
Peter - I do not read or respond to mail with HTML attachments.
  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org


--
---
Regards
Oerjan Kaddik
epost:	kaddik@kaddik.mine.nu

Use PGP!
Find my key at: http://keys.pgp.com:11371
key-id: 0x0C91DA4B


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: