[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Turtle Beach Santa CruzOn Monday 24 June 2002 12.46, Kristoffer Nilsson wrote:
> Hej, är det någon här som har nån erfarenhet av att få snurr på ett
> Turtle Beach Santa Cruz ljudkort samt Intel PRO 100 nätverkskort
> 	/Kristoffer, Ludvika

Intel kortet är inga problem att få igång bara att ladda modulen för
det som ligger med i default installationen eg, modprobe eepro100.
ljudkortet har jag ingen aning om.

-- 
Sebastian Bruhn
System Tekniker / System Technician - Air2Net
Email: sebastian@air2.net
Phone: +46-31-7041440

Today is Setting Orange, the 29th day of Confusion in the YOLD 3168


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: