[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

tangentbordsknapp som musknappJag har en laptop vars touchpad bara har två musknappar. Då får man
trycka på bägge samtidigt för att få ett klick med mittenknappen,
vilket är ganska jobbigt.

Jag har också använt xmodmap för att stänga av CapsLock, eftersom jag
bara irriterar mig på den tangenten.

Vet någon om det går (och i så fall hur man gör för) att få
CapsLock-tangenten att generera samma X-event som mittenmusknappen
ger?

-- 
Kalle Hasselström, kalle@treskal.com
           www.treskal.com          

Attachment: pgpQogmnRlRJG.pgp
Description: PGP signature


Reply to: